Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Baardwijk - Broeks

Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nr: 18065218.
U kunt de leveringsvoorwaarden hieronder downloaden en bekijken.
algemene voorwaarden

Mocht u naar aanleiding van deze voorwaarden of anderszins vragen hebben,
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Van Baardwijk-Broeks
Berkhaag 22
5161 CC Sprang-Capelle

Telefoon: +31(0)416 348 539
GSM: +31 (0)6 10 92 54 59
E-mail: info@vanbaardwijkbroeks.nl
Contactformulier >